#คำสั่ง sql เบื้องต้น Select from Where Like Order By ที่ต้องใช้บ่อย ๆ > CODE-FATHER.com

#คำสั่ง sql เบื้องต้น Select from Where Like Order By ที่ต้องใช้บ่อย ๆ


คำสั่งภาษา Sql นี้ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ภาษาอะไร ล้วนต้องเจอะเจออย่างแน่นอน (หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
ดังนั้น ผู้ที่สนใจในด้านการเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ ต้องเรียนรู้ และฝึกใช้งานให้เกิดความชำนาญ ให้สามารถจำได้ขึ้นใจเลยยิ่งดี เพราะ(เน้น) จำเป็นต้องใช้อย่างแรงนิ

วันนี้ก็เลยขอเอาคำสั่งภาษา sql เบื้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้บ่อย ๆ มาฝากกันครับ
เอ้า....เริ่มกันเลยดีกว่า ขอเริ่มด้วยคำสั่งเลือกดูข้อมูลหรือ Select นะครับ

รูปแบบการเรียกใช้งาน

SELECT <ฟิลด์> FROM <ชื่อตาราง>;

ตัวอย่างการใช้งาน

Select std_id,std_name From student; 
ตัวอย่างนี้จะเป็นการเลือกดูแบบกำหนดเงื่อนไขตามรายชื่อฟิลด์ คือต้องการเลือกดูข้อมูลรหัสนักศึกษา กับชื่อนักศึกษา ทั้งหมด

หากต้องการเรียกดูทั้งหมดแบบไม่กำหนดฟิวด์เงื่อนไขใด ๆ ก็ใช้แบบนี้ได้ครับ
Select * from student;


Select........ Order By

หากต้องการเรียกดูแบบเรียงลำดับตามเงื่อนไขที่เราต้องการ เช่น เรียงลำดับจากรหัสนักศึกษาจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังนี้

Select * from student Order By std_id; // เรียกดูทั้งหมดโดยเรียงลำดับตามรหัสนักศึกษา จากน้อยไปมาก หรืออีกแบบนึง

Select * from student Order By std_id ASC; // การใส่ ASC หรือไม่ใส่จะมีค่าเท่ากัน คือ เรียงลำดับจากน้อยไปมาก นั่นเองครับ

แล้วถ้าหากจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหล่ะ ทำไง ก็ตามนี้เลย
Select * from student Order By std_id DESC; // แค่ใส่ DESC ไว้หลังฟิล์ดที่ต้องการ ก็ได้แล้ว

********************************************************

Select ............Where.....Like....

ตามด้วยการเลือกดูแบบกำหนดเงื่อนไข อีกแบบนึง
Select * from student Where std_id='25540001'; // เรียกดูข้อมูลทั้งหมด (ทุกฟิล์ด) ของนักศึกษารหัส 25540001

แล้วถ้าอยากจะดูนักศึกษาปี 2554 ทั้งหมดหล่ะ ทำไงดีน้อ

 // เรียกดูข้อมูลทั้งหมด (ทุกฟิล์ด) ของนักศึกษาที่มีรหัส 2554 หรือนักศึกษาที่เข้าเรียนปี 2554 
Select * from student Where std_id like '%2554%'; //แบบแรก ไม่สนใจตำแหน่งของ 2554 ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด
Select * from student Where std_id like '2554%'; //แบบที่สอง เรียกดูจากตำแหน่งแรกสุดว่ามี 2554 ประกอบอยู่ด้วยไหม
Select * from student Where std_id like '%2554'; //แบบที่สอง เรียกดูจากตำแหน่งสุดท้ายว่ามี 2554 ประกอบอยู่ด้วยไหม

ตัวอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพ หรือ Image กันสักเท่าไร ขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยล่ะกัน
เช่น 

หากต้องการเลือกดูข้อมูลของนักศึกษาที่ในชื่อ มี "ก" ก็ใช้คำสั่งนี้
Select * from student Where std_name like '%ก%';

หากต้องการเลือกดูข้อมูลของนักศึกษาที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "ก" ก็ใช้คำสั่งนี้
Select * from student Where std_name like 'ก%';

หากต้องการเลือกดูข้อมูลของนักศึกษาที่ชื่อลงท้ายด้วย "ก" ก็ใช้คำสั่งนี้
Select * from student Where std_name like '%ก';

ลองฝึกใช้งานกันดูนะครับ จะได้เห็นผลและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
***********************************************************
โปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง