#ง่ายๆ การทำวันที่แบบให้เลือก วัน เดือน ปี Select Option List Date > CODE-FATHER.com

#ง่ายๆ การทำวันที่แบบให้เลือก วัน เดือน ปี Select Option List Date

 
 
เรื่องของวันที่ มักจะเป็นปัญหาที่จะกวนใจอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะมือใหม่
การเขียนโปรแกรม หรือ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP ร่วมกับฐานข้อมูล Mysql นั้น
รูปแบบวันที่จะเป็นแบบ ค.ศ. (คริสตศักราช) คือ ปี-เดือน-วัน เช่น 2011-11-10 เป็นต้น
การเก็บข้อมูลก็ต้องทำให้ถูกต้องตามรูปแบบของเขาด้วยนะครับ
 
ซึ่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ การแสดงผล เช่น เก็บเป็น ค.ศ. แต่เวลาแสดงผลต้องการแสดงผลเป็น พ.ศ. (รูปแบบวันที่ของไทยเรา)
วิธีการผมได้เคยเขียนไว้แล้ว ตามนี้ครับ PHP Function Date Thai การแปลงวันที่จาก ค.ศ. เป็น พ.ศ. วันที่แบบไทย ๆ สำหรับคนไทย
 
แต่วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการทำวันที่แบบ List ให้ผู้ใช้เลือก โดยใช่ Select Control เริ่มเลยละกัน
 
ทำ List วัน โดยใช้ for loop สร้าง เริ่มจาก 1 ถึง 31 
 
<select name='sD1' id='sD1'>
<?
for($i=1;$i<=31;$i++){
$i2=sprintf("%02d",$i); // ฟอร์แมตรูปแบบให้เป็น 00 เลข 2 หลัก
echo '<option value="'.$i2.'">'.$i2.'</option>';
 }?>
</select>
 
สร้าง List เดือน เิริ่มจาก 1-12
 
<select name='sM1' id='sM1'>
<?
for($i=1;$i<=12;$i++){
$i2=sprintf("%02d",$i);
echo '<option value="'.$i2.'">'.$i2.'</option>';
 }?>
</select>
*** ตรง $i2 (สีน้ำเงินนั้น) หากต้องการแสดงชื่อเดือนแบบไทย ก็สามารถทำได้นะครับ
แต่มันจะใช้ for loop สร้างไม่ได้ ต้องเขียนขึ้นมาเอง เช่น
 
<select name='sM1' id='sM1'>
<option value="01">มกราคม</option>
        <option value="02">กุมภาพันธ์</option>
        <option value="03">มีนาคม</option>
        ...................
</select>
 
สร้าง List ปี ตัวอย่างนี้คือ ต้องการให้เลือกย้อนหลังได้ 3 ปี
 
<select name='sY1' id='sY1'>
<?
$xYear=date('Y'); // เก็บค่าปีปัจจุบันไว้ในตัวแปร
echo '<option value="'.($xYear).'">'.($xYear).'</option>'; // ปีปัจจุบัน
echo '<option value="'.($xYear-1).'">'.($xYear-1).'</option>'; // ย้อนหลังไป 1 ปี
echo '<option value="'.($xYear-2).'">'.($xYear-2).'</option>'; // ย้อนหลังไป 2 ปี
echo '<option value="'.($xYear-3).'">'.($xYear-3).'</option>'; // ย้อนหลังไป 3 ปี
?>
</select>
 
*** หากต้องการปีย้อนหลังมากกว่านี้ก็สามารถใช้ for loop ช่วยได้เช่นกันนะครับ เช่น
 
<select name='sY1' id='sY1'>
<?
$xYear=date('Y'); // เก็บค่าปีปัจจุบันไว้ในตัวแปร
        echo '<option value="'.$xYear.'">'.$xYear.'</option>'; // ปีปัจจุบัน
for($i=1;$i<=10;$i++){
echo '<option value="'.($xYear-$i).'">'.($xYear-$i).'</option>';
  }
?>
</select>
*** ก็จะได้ List ปีแบบ ค.ศ. ย้อนหลัง 10 ปี หากต้องการมากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับ
 
คำถามหรือปัญหาต่อมาก็คือ แล้วเวลาจะนำไปใช้หล่ะจะทำยังไง
ก่อน Insert หรือ Update ค่าลงในฐานข้อมูล เราก็ต้องเอาตัวแปร วัน เดือน ปี มารวมกันในรูปแบบของปี ค.ศ. ก่อนครับ เช่น
 
$Date_In=$sY1."-".sM1."-".$sD1; // จะได้ค่า 2019-07-06 (ประมาณนี้นะครับ)
 
จากนั้นก็เอาตัวแปร $Date_In; ไปใช้งานต่อได้เลยครับ จะ Insert Update หรือ แสดงค่าส่วนไหนก็แล้วแต่จะใช้งานเลย

Tag! #เลือก drop down list แสดง textbox PHP # เลือก list menu แล้วแสดงข้อมูล php # เลือก drop down list แสดง textbox Excel # list select menu และการ auto fill textbox # OnChange คือ # Javascript เลือก select # รับค่าจาก drop down list php # ดึงข้อมูลจาก database มาแสดงใน select # Select option PHP mysql # ดึงข้อมูลจาก database มาแสดงใน textbox php # ดึงข้อมูล เฉพาะ user php # php ดึงข้อมูลมาแสดง # select option จากฐานข้อมูล # javascript ปฏิทิน เลือกวันที่ # ฟอร์ม วันที่ php # แสดงข้อมูล ตาม วันที่ PHP # เรียง วันที่ PHP # ค้นหา ช่วงวันที่ php # แปลงวันที่ PHP # Insert วันที่ PHP # รูป แบบ วันที่ PHP # โค้ด แสดงวันที่ html # โค้ด html วันที่ เวลา # โค้ด html กรอกข้อมูล # html กรอกได้เฉพาะตัวเลข # สร้าง form html สวยๆ # โค้ด ทุกอย่าง HTML # ตัวอย่าง โค้ด PHP ประวัติ ส่วนตัว # เขียนโค้ด HTML ออนไลน์ # PHP วัน เดือน ปี ไทย # php แสดงเวลาปัจจุบันไทย # php เลือกวัน เดือน ปี # php แสดงวันที่จากฐานข้อมูล # PHP form วัน เดือน ปี # แยก วัน เดือน ปี PHP # php แปลงวันที่จากฐานข้อมูล เป็นไทย # PHP กำหนดเวลา # PHP select option value from database # Select option multiple values # Select option Bootstrap # php select option แสดงข้อมูล # Echo 'selected option value PHP # PHP select option selected value # เก็บ วันที่ ลงฐานข้อมูล PHP # html วันเดือนปี # php สรุป รายเดือน # ระบบ ค้นหา ข้อมูล แบบ เลือก ช่วง วัน ที่ # การดึงข้อมูลจาก database มาแสดงใน dropdown # Select option php mysqli # เขียนโปรแกรม ดึงข้อมูลจาก Database # Select option PHP # PHP วัน เดือน ปี # โค้ด วัน เดือน ปีเกิด html # PHP ปฏิทิน เลือกวันที่ # ดึงข้อมูล drop down list phpโปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง