#วิธีการตรวจสอบ check query error mysqli การ debug PHP ง่ายๆ > CODE-FATHER.com

#วิธีการตรวจสอบ check query error mysqli การ debug PHP ง่ายๆ

 
การตรวจสอบหรือเช็คค่าจากคำสั่ง sql query ก่อนทำการ Insert หรือ Update นั้น มีความสำคัญอย่างมาก ผมเองก็ต้องตรวจสอบก่อนเสมอ ว่าตัวแปรที่ส่งค่ามา ถุกต้องหรือเปล่า คำสั่ง sql query ที่เราเขียนถูกต้องตามรูปแบบ syntax หรือไม่ ทำไปก็เทสไป ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ
 
ดีกว่ารีบทำ ทำไปเยอะ ๆแล้วมันจะกลับมาหาจุดเกิดเหตุได้ลำบากมาก ๆ อย่างที่เขาเรียกว่า วางยาตัวเอง สำหรับผม ผมใช้วิธีการง่าย ๆ ฟังก์ชั่นเล็ก ๆ ของ PHP นี่ล่ะครับ ในการ Debug code php ส่วนจะเป็นฟังก์ชั่นไหนนั้น มาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ
 
หากผมเกิดสงสัยตัวแปรอะไรก็ตาม หรือส่งค่าไปแล้ว ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น ผมจะ ECHO() ตัวแปรนั้นดูก่อนเลย เช่น
 
 
<?php 
  echo $_POST['std_id'];
    echo $_GET['Action'];
?>
 
ถ้าเป็นคำสั่ง sql query ก็สามารถเอาตัวแปรมารับค่ำสั่งก่อน จากนั้นก็ค่อย ECHO() ตัวแปรนั้น ๆ ดู ว่าผลที่ได้ ถูกต้อง ครบถ้วนเหมือนที่ส่งค่ามาจากฟอร์มหรือไม่ เช่น
 
<?php
   if($_GET['Action']=="INSERT'){
          $sql="INSERT  INTO  student set std_id='".$std_id."',card_id='".$card_id."',gender='".$gender."',full_name='".$full_name."',class='".$class."',Email='".$Email."',birthdate='".$birthdate."',timein='".$timein."',std_pic='".$std_pic."',std_file='".$std_file."',cn_id='".$cn_id."',subject1='".$subject1."',subject2='".$subject2."',subject3='".$subject3."',subject4='".$subject4."',remark='".$remark."'";
          echo $sql;
          mysqli_query($conn,$sql);
   }
?>
 
ก็จะได้โค้ดคำสั่ง sql query ประมาณนี้ออกมา
 
INSERT INTO student set std_id='1111',card_id='1111111111111',gender='1',full_name='สมชาย ใจไม่ด้านพอ',class='4',Email='nay-banana@hotmail.com',birthdate='2019-07-24',timein='10:50:36',std_pic='',std_file='',cn_id='10',subject1='checked',subject2='',subject3='checked',subject4='',remark='0141'
 
เราก็คัดลอก หรือ copy คำสั่งนี้ ไปรันเทสใน PHPMyAdmin ตรงช่อง sql ได้เลย
 
 
หากโค้ดหรือคำสั่งถูกต้องก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ แต่ถ้าโค้ดหรือคำสั่ง sql query ไม่ถูกต้อง ระบบก็จะแจ้งออกมาว่าไม่ถูกต้อง เราก็นั่งไล่ตรวจสอบรูปแบบ syntax ให้ถูกต้อง พวกฟันเดี่ยว เครื่องหมายคอมม่า แล้วก็ เซมิโคล่อนปิดท้ายคำสั่งด้วยนะครับ
 
 

Tag! #Mysqli_select_db # Mysqli_query # Mysqli_num_rows # Mysqli_error คือ # Mysqli_fetch_array # Mysql_error # Mysqli_pconnect # php เช็คว่ามีข้อมูล หรือ ไม่ # Php แสดง error # PHP check error # php ไม่แสดง error # เชื่อม ต่อ mysql ไม่ได้ # ปิด error PHP # PHP show error # Error Query # Mysqli WHERE query # เช็ค error php # MySQL error # Mysqli get prepare error # PHP MySQLi # Mysqli_error # PHP if error # การ เช็คข้อมูลซ้ำ ใน mysql # เช็คข้อมูลซ้ำ php # เช็ค ค่าใน array php # เช็คข้อมูล กรณี ไม่มี ข้อมูลใน database PHP # PHP นับ ข้อมูลที่ซ้ำกัน # โค้ด เช็คชื่อ PHP # ข้อมูลไม่เข้าฐานข้อมูล PHP # PHP เช็ค username ซ้ํา # การ เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล xampp # php เชื่อมต่อฐานข้อมูล mysqli # PHP connect mysqli # การ เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล Database # php เชื่อมต่อฐานข้อมูล sql server # โค้ด php เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล access # เขียนเว็บ php mysql # เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล ไม่ได้ # php เชื่อมต่อฐานข้อมูล phpmyadmin # php แสดงข้อมูล mysql # การ เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล SQL Server PHP # การ เชื่อม โยง ฐานข้อมูล # PHP mysqli แสดงข้อมูล # ระบบ login php+mysqli # php แสดงข้อมูล mysqli # PHP mysqli connect # php เชื่อม ต่อ ฐานข้อมูล mysqli # PHP mysqli ThaiCreate. # PHP mysqli ภาษาไทย UTF-8 # รัน PHP ออนไลน์ # PHP error_reporting # Php set error log # PHP catch error # SQL check error # PHP try catch # PHP MySQL error queryโปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง