#สอน แจกโค้ดตัวอย่างโปรเจ็ค php ระบบล็อกอิน Login > CODE-FATHER.com

#สอน แจกโค้ดตัวอย่างโปรเจ็ค php ระบบล็อกอิน Login

 
ระบบล๊อกอิน หรือ ระบบ User นั้น สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยภาษาอะไรก็ต้องมีระบบ login กันทั้งนั้น มีทั้งแบบล๊อกอินธรรมดา ๆ แล้วก็แบบแบ่งแยกสิทธิ์ของ User ด้วย ซึ่งต้องใช้ตัวแปร session มาเก็บตัวแปร User นี้ไว้ เพราะต้องนำไปใช้กับหน้าอื่น ๆ ในระบบด้วย
 
บทความหรือคลิปนี้ก็จะมาแนะนำขั้นตอนหรือกระบวนการทำหน้าล๊อกอิน หรือ ระบบ login ตั้งแต่
 
  • การสร้างตาราง table ไว้เก็บข้อมูล User ในดาต้าเบส mysql
  • การสร้างหน้าฟอร์มสำหรับล๊อกอินของผู้ใช้
  • การอธิบายขึ้นตอนการไหลของโค้ด ว่าไปยังไง มายังไง ผลที่ได้คืออะไร
  • การกำหนดสิทธิ์ระหว่าง Admin กับ User ธรรมดา ให้สามารถเห็นหรือจัดการข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้
  • การประการตัวแปร session และการเรียกใช้งานตัวแปร
  • และอื่นๆ เกร็ดเล้กเกร็ดน้อย

 

ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างโปรเจ็ค
โปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง