Code PHP Popup การป๊อปอัพหน้าต่างใหม่โดยใช้ Javascript

Code PHP Popup การป๊อปอัพหน้าต่างใหม่โดยใช้ Javascript

PHP CODE FATHER โปรแกรมช่วยสร้างโค้ด โปรเจ็ค PHP+MySQL+Boostrap ใช้งานง่าย ๆ


Code Popup หน้าต่างใหม่ขึ้นมานั้น PHP ไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังไม่มีฟังก์ชั่นรองรับ
เราจึงต้องใช้ Javascript มาแทนนะครับ และในการส่งค่านั้นเราก็ยังจำเป็นต้องใช้ PHP อยู่
ดังนั้น PHP กับ Javascript จึงต้องทำงานร่วมกัน

Popup นั้น สำคัญอย่างไร แล้วจะใช้ตอนไหนดี
ในบางครั้งที่ข้อมูลที่เราต้องการแสดงให้ผู้ใช้ได้ดูเพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลมีไม่มาก
เช่น อาจจะเป็นรูปภาพประกอบ หรือคำอธิบายเพิ่มเิติมนิด ๆ หน่อย ๆ เราก็สามารถใช้ Popup ได้
เพราะถ้าจะไปทำหน้าใหม่ขึ้นมา ก็จะทำให้ดูไม่สวยงาม 
** แต่เดี๋ยวนี้ เขามีป๊อปอัพ แบบสวย ๆ ให้ได้หามาใช้กันแบบฟรี ๆ แล้ว
ความสามารถและหน้าตา สวยงาม น่าใช้ ถ้าเอามาติดเว็บก็จะทำให้เว็บดูมีระดับขึ้นมาเลยทีเดียว
หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับ JQuery (วันหน้าจะเอามาให้ได้ใช้กันนะครับ)

เข้าเรื่องเลยล่ะกัน ฟังก์ชั่น Javascript สำหรับ Popup ก็คือ Function window.open(); นั่นเอง 

แบบที่ 1 อย่างง่าย
<a href="#" onClick="window.open('test2.php','','width=100,height=100'); return false;" title="Code PHP Popup">Test Code PHP Popup</a>

***อย่างง่าย เอาแบบบันทัดเดียวไม่ต้องเรียกใช้ฟังก์ชั่นให้ยุ่งยาก ลำบากหัวใจ

แบบที่ 2 จัดกึ่งกลางให้ Popup ที่จะแสดงผลด้วย
<script language="javascript">
function js_popup(theURL,width,height) { //v2.0
leftpos = (screen.availWidth - width) / 2;
    toppos = (screen.availHeight - height) / 2;
   window.open(theURL, "viewdetails","width=" + width + ",height=" + height + ",left=" + leftpos + ",top=" + toppos);
}
</script>

<a href="#" onClick="js_popup('test2.php',783,600); return false;" title="Code PHP Popup">Test Code PHP Popup</a>

*** สามารถกำหนดขนาดได้ตามที่ต้องการเลยนะครับ และหากต้องการส่งค่า PHP ไปด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันครับ
ดังนี้ <a href="#" onClick="js_popup('test2.php?id=0001',783,600); return false;" title="Code PHP Popup">Test Code PHP Popup</a>

ย้อนกลับ กลับหน้าแรก