#PHP เทคนิคการ Insert Update Delete ข้อมูลทีละหลายๆ รายการ > CODE-FATHER.com

#PHP เทคนิคการ Insert Update Delete ข้อมูลทีละหลายๆ รายการ


การอัพเดทข้อมูลทีละหลาย ๆ รายการ กับการเพิ่มข้อมูลทีล่ะหลายๆ เรคคอด โค้ดและกระบวนการก็คล้าย ๆ กันนะครับ วันนี้เลยมาแนะนำโค้ดการเขียน หรือ เทคนิคการอัพเดทข้อมูลทีล่ะ หลาย ๆ รายการ
 
หลักการทำงานของโปรแกรม
 1. สร้างตัว textbox หรือ Input ประเภท array เพื่อรับค่าข้อมูลจากดาต้าเบส (ฟิว์ดเดียวกันแต่มีหลายรายการ) เช่น หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้มี 20 ข้อมูล/หน้า เราก็สร้าง textbox แบบ array ได้ดังนี้ <input type="text" name="txtUser_id[]"> เพียงแค่นี้ค่าต่าง ๆ ก็ถูกเก็บในตัวแปรได้แล้ว
 2. ต้องส่งค่าจำนวนทั้งหมดของข้อมูลในหน้าที่ต้องการเข้าไปด้วย เช่น มีข้อมูลผู้ใช้ 20 รายการ ก็สร้างตัวแปรเก็บค่าไว้ แล้วส่งค่าไปกับ Input Hidden เช่น <input type="hidden" name="User_Total" value="<?php echo $User_Total?>"> ตัวแปลนี้จะเอาไปไว้ใช้ loop เพื่ออ่านค่าข้อมูลอีกที
 3. หลังจากผู้ใช้กดส่งข้อมูล หรือ Sumit Form เราก็ใช้ Loop For เพื่อวนรอบเก็บค่าจาก Text Array ที่ส่งมา เช่น
  <?php
       For($i==0;$i<
  $_POST['User_Total'];$i++)
              echo
  $_POST['txtUser_id'][$i]."<br>";//แสดงค่าจากตัวแปรที่ส่งมา จะทำการ Update หรือ Delete ก็ตามสะดวกเลยครับ
      }
  ?>
เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถอัพเดท หรือ เพิ่มข้อมูลทีล่ะหลายๆ รายการได้แล้ว อ่านไปก็อาจจะไม่เห็นภาพ เข้าไปดูคลิปได้เลยครับ อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียด แต่อาจจะงงหน่อย เพราะผมเองก็อธิบายไม่ค่อยเก่ง
 
จากตัวอย่างในคลิป นอกจากจะอัพเดททีล่ะหลายๆ รายการแล้ว แต่ล่ะรายการ ยังมีตัวเลือกอีกต่างหาก ซึ่งต้องใช้ตัวแปรแบบ array มาเก็บค่าต่าง ๆ ไว้ เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรายการต่าง ๆ ระบบจะส่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านั้น ๆ (ไม่รวมหน้าอื่น กรณีข้อมูลมีหลายหน้า) ไปเข้าเงื่อนไขการอัพเดท ซึ่งตรงส่วนนี้จะมีการใช้ loop ในการตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายการว่าแต่ละรายการมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีค่าอะไรบ้าง จากนั้นก็นำตัวแปรที่ได้ ไปอัพเดท หรือ เพิ่ม เข้าไปในฐานข้อมูล แล้วก็ loop ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบเงื่อนไขที่ตั้งไว้
 
หวังว่าบทความและคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังติดปัญหาการอัพเดท หรือ ลบข้อมูลทีล่ะหลาย ๆ รายการนี้อยู่นะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการได ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับผม
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.code-father.com

Tag! #INSERT INTO SELECT คือ # SELECT INTO คือ # INSERT INTO คือ # INSERT into SELECT Oracle # การ INSERT ข้อมูล SQL Server # SQL INSERT INTO คือ # Insert Table คือ # insert into แบบมีเงื่อนไข # คํา สั่ง INSERT INTO ใน Access # INSERT INTO SELECT SQL Server # Copy TABLE ข้าม database SQL Server # INSERT INTO SQL Server # การ insert ข้อมูล โดยการ ดึง คัด ลอก จากตารางอื่น # การ insert แบบ วน ลู ป เพิ่มข้อมูล หลาย ข้อมูลในครั้งเดียว # Sql INSERT หลาย record # PHP insert multiple records into MySQL # Insert multiple input PHP # Insert PHP ThaiCreate. # การ insert ครั้งละหลายๆ record php # php เพิ่มข้อมูล หลาย record # insert ข้อมูล เข้า 2 table ที่มีความสัมพันธ์กัน # Insert multiple records sql # INSERT INTO 2 ตาราง SQL # INSERT INTO 2 table PHP # Insert INTO 2 table # การ JOIN ตาราง SQL 3 ตาราง # php ดึงข้อมูล 3 ตารางมาแสดง # การ JOIN ตาราง SQL 2 ตาราง # เพิ่มข้อมูล หลาย รายการ PHP # การ JOIN ตาราง SQL 4 ตาราง # PHP Update ข้อมูล หลาย record # insert ข้อมูลแบบ array multiple insert record php # เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล PHP # เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล PHP ไม่ได้ # Insert ข้อมูล # INSERT INTOโปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง