#PHP Function ECHO Exit ฟังก์ชั่นเล็ก ๆ ที่ไม่ธรรมดา เครื่องมือ DEBUG ชั้นยอด > CODE-FATHER.com

#PHP Function ECHO Exit ฟังก์ชั่นเล็ก ๆ ที่ไม่ธรรมดา เครื่องมือ DEBUG ชั้นยอด


หลาย ๆ คนคงจะคุ้นเคยกันดี สำหรับฟังก์ชั่น ECHO() ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเล็ก ๆ ที่ใช้แสดงข้อความต่าง ๆ สามารถนำมาประยุคใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ความถนัดและความเคยชินของผู้เขียน เช่น การแสดงข้อความ รุปแบบการใช้  การแสดงค่าของตัวแปร รุปแบบการใช้ และอื่น ๆ อีกมากมายนะครับ แต่ไม่ขอกล่าวถึง มาว่ากันเรื่อง ECHO() กับการ DEGUG กันเลยดีกว่า
 
สำหรับการเขียนระบบที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ฟังก์ชั่น ECHO() สามารถช่วยได้อย่างดีทีเดียว เช่น เวลาเพิ่มข้อมูลแล้วเกิด Error ให้สันนิฐานได้เลยว่า ต้องมีการผิดพลาดที่คำสั่ง SQL แน่ ๆ ขั้นแรกก็ให้ทำการ ECHO() ตัวแปรที่เก็บคำสั่ง SQL นั่นก่อนเลย เช่น ปรกติแล้วระบบจะแจ้งว่ามี Error ที่บันทัดไหนอยู่แล้วนะครับ ทำให้เราหาจุดที่จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น

if($submit=="ADD"){
       $sql="INSERT INTO tbl_sex set sex_id='".$sex_id."'"',sex_name='".$sex_name."' ";
echo $sql; exit();
mysql_query($sql); // โดยมากมักจะ Error ตรงบรรทัดหรือคำสั่ง mysql_query(); นี้บ่อยมาก }


echo $sql; // แค่ นี้เราก็จะรู้ว่ามันติดอะไร ตรงไหน และจะแก้ไขอย่างไรต่อไป เช่น ตัวแปรต่าง ๆ มีค่าหรือไม่ รูปแบบคำสั่งถูกต้องหรือไม่ เราก็สามารถ Copy โค้ดที่ได้ไปทดสอบที่ Mysql ได้เลย
   
exit(); // คำสั่งนี้จะเป็นการให้จบการทำงานครับ คือ ไม่ต้องประมวลผลบรรทัดต่อไป หรือ แสดงผล อีกต่อไป เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ เพราะเราแค่ต้องการทราบว่าตัวแปรนั้น มีค่าอะไร
   
  สองคำสั่งนี้ เป็นเครื่องมือ Debug ที่ผมใช้บ่อยมาก ถือว่าจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว
  ลองเอาไปใช้ดูนะครับ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ไม่มาก ก็น้อยนะครับ
 
 
  เอาเป็นว่า ไม่รู้ ไม่แน่ใจ ก็ "ECHO" โลด รับรองจะไม่ผิดหวัง 
โปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง