#php function number_format ใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายคอมม่าให้ตัวเลข เงิน > CODE-FATHER.com

#php function number_format ใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายคอมม่าให้ตัวเลข เงิน


การแสดงผลตัวเลขในรูปแบบของจำนวนเงิน จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า
และจุดทศนิยม เพื่อความถูกต้องและทำให้ผู้ใช้งาน ดูง่าย ๆ
บางคนหรือหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า ฟังก์ชั่นฟอร์แมตรูปแบบตัวเลขของ php นี้มีอยู่หรือไม่
ทำให้เป็นปัญหาเวลาต้องการใช้งาน ซึ่งบางคนอาจจะสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้เอง อันนี้ก็ไม่ว่ากัน

แต่อันที่จริง php เขามีฟังก์ชั่นสำเร็จรูปไว้ให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้เรียกใช้งานกันง่าย ๆ อยู่แล้ว
ฟังก์ชั่นที่ว่าก็คือ function number_format นั่นเองครับ

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ตามนี้เลย

number_format ( ตัวเลข[, หลักทศนิยม[, เครื่องหมายทศนิยม, เครื่องหมายหลักพัน]] );

$number=123456.02;

echo number_format( $number )."
"; //123,456
// หากไม่ต้องการจุดทศนิยม หรือต้องการตัดจุดทศนิยมออก ก็ไม่ต้องใส่เงื่อนไขใด ๆ ฟังก์ชั่นจะทำการเพิ่ม หรือ ใส่เครื่องหมายคอมม่าให้เอง

echo number_format( $number , 2 )."
"; //123,456.02
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

echo number_format($number,3, '.', ',')."
";//123,456.020
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 3 ตัวแหน่ง และมีการกำหนดเงื่อนไขด้วย ที่จริงใช้คำสั่งตามตัวอย่างข้างบนก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนจากเลข 2 เป็น 3

echo number_format($number,3, '.', '')."
";//123456.020
// อันนี้กรณีต้องการจุดทศนิยม 3 ตัวแหน่ง แต่ไม่ต้องการเครื่องหมายคอมม่า

echo number_format($number,3, '+', '-')."
";//
123-456+020
// อันนี้ทดลองเล่น ๆ นะครับ แทนตำแหน่งจุดทศนิยมด้วยเครื่องหมาย + และแทนตำแหน่งเครื่องหมายคอมม่า ด้วยเครื่องหมาย -
 ?>

ลองเอาไปรันเทสดูนะครับ หรือไม่ก็จำให้ขึ้นใจ เวลาใช้จะได้ไม่ต้องไปหาเปิดดูโค้ดเก่า ๆ
ให้ยุ่งยาก ลำบากหัวใจ............

Tag! #SQL Format ทศนิยม # sql ทศนิยม 2 ตําแหน่ง # SQL ใส่ ลูกน้ำ # PHP ใส่ ลูก น้ํา # php ทศนิยม 2 ตําแหน่ง # php number_format ไม่ปัดเศษ # PHP number_format ทศนิยม # php ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ปัดเศษ # php ตัดทศนิยม # php ปัดเศษขึ้น # php ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่ปัดเศษ # Number_format PHP คือ # ใส่ จํา น. วน เงิน ใน Excel # ใส่คอมม่าในจดหมายเวียน # การใส่ ลูกน้ำ ตัวเลข # จุดทศนิยม คอมม่า excel 2010 # ใส่คอมม่าใน number # ใส่คอมม่าใน word # สูตร Excel ใส่ comma # วิธีใส่จุด ใน Excel # PHP ใส่ ลูกน้ำ # PHP ใส่ comma ตัวเลข # ใส่ ลูก น้ํา PHP # SQL ใส่ คอม มา # ใส่ คอม มา ใน number # PHP comma # Javascript ใส่ comma # Number_format คือ # Number_format PHP # Number_format javascript # Format string คือ # HTML ทศนิยม 2 ตํา แห น่ ง # PHP number_format # php ปัดจํานวนเต็ม # php ทศนิยม ไม่ปัดเศษ # โค้ด ปัดเศษ # PHP ตัด 0 ข้างหน้า # Php number_format no comma # String to number PHP # สูตรการใส่คอมม่า ใน excelโปรเจ็ค PHP Bootstrap Mysql +Modal ขั้นสูง